Hodnocení rozhodčích

Rozhodčí Z 1. 2. 3. K
Šafařík Michal 1 0 0 1 7.5
Svoboda Martin 1 0 1 0 7.5
Scholzová Michaela 1 0 0 1 -
Petrák Robin 1 1 0 0 7.0
Peterková Lucie 1 1 0 0 8.0
Nehoda Pavel 1 0 0 1 7.5
Musil Jan 1 0 1 0 7.5
Křičková Lenka 1 0 1 0 -
Kovář Jan 1 0 0 1 -
Kejklíček Roman 1 0 1 0 7.5
Hošek Jan 1 1 0 0 -
Holubek Tomáš 1 0 1 0 -
Hecl Jan 1 1 0 0 -
Baudyš Petr 1 1 0 0 7.5
Barták Matěj 1 0 0 1 7.5
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
K: průměrná známka od komisařů
Komisař N MIN AVG MAX o
Výborný Rudolf 3 7.500 7.667 8.000 0.236
Večeřa Pavel 0 - - - -
Reichl Petr 3 7.000 7.333 7.500 0.236
Kukla Jiří 0 - - - -
Buršík Petr 3 7.500 7.500 7.500 -
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
Reklama
Detail článku - Molten - ŽBL