Účast médií na zápasech

 

Tento text slouží jako základní návod pro kluby a zástupce médií pro společné fungování po dobu omezeného režimu v RENOMIA ŽBL.

Apelujeme na maximální možnou komunikaci a ohleduplnost v rámci nastavených pravidel.

 

Všeobecné zásady

Vstup do haly je povolen pouze na základě potvrzené novinářské akreditace mediálním pracovníkem klubu. Kontakt na jednotlivé mediální pracovníky najdete v detailu klubu zde.

Žádost o akreditaci musí být zaslána nejpozději 24 hodin před začátkem zápasu. Klub akreditaci potvrzuje nejpozději 12 hodin před začátkem zápasu.

Klub má možnost žádost o akreditaci odmítnout na základě dodržení omezení počtu osob přítomných na utkání.

ALK nepožaduje negativní test na covid doložený novináři, ale apeluje na jejich zvýšenou zodpovědnost vůči svému okolí.

Po celou dobu pobytu v hale je povinnost nosit nasazené masky (rouška, lépe respirátor). Výjimku mají pouze komentátoři přímých přenosů, a to při komentování na svém stanovišti.

V maximální možné míře dodržovat sociální distanc minimálně 2 metrů a přísně se vyvarovat osobnímu fyzickému kontaktu s dalšími osobami (podávání rukou, objímání apod.)

Přenos TV Com: Omezit množství pracovníků pohybujících se před a během zápasu v hale na nejnutnější minimum.

 

Pobyt v hale

Každý akreditovaný novinář má své vymezené místo v hledišti nebo na media tribune.

Klub zajistí, aby byla dodržena zásada 4 m2/osoba a nedocházelo k potkávání hráčů s médii kromě mixzóny.

 

Fotografové

Počet fotografů na zápase je omezen na osm (je právem klubu potvrdit méně akreditací).

Fotografové mají vymezené místo za košem, přičemž na každé straně smí být maximálně 4 osoby.

Po celou dobu musí být dodržen odstup 2 metrů.

Do limitu fotografů se počítají i reportážní kameramani (nikoliv kameramani zajišťující přímý přenos)

 

Pozápasové rozhovory

Probíhají v mixzóně za dodržení následujících pravidel:

- odstup mezi novinářem a hráčem je minimálně 2 metry

- mikrofony musí být pokryty plastovým nebo jiným materiálem, který lze po každém rozhovoru vyměnit (ve chvíli, kdy hráči nenosí masku)

- každá osoba má k dispozici alespoň 4m2

- v případě zájmu o pozápasové rozhovory má klub povinnost vyslat do mixzóny maximálně 3 hráče a 1 trenéra

 

Tisková konference

Až do odvolání jsou tiskové konference zrušeny.

Reklama
NT_zeny